Svěží nápady pro rozvoj vaší firmy

Jak prohlásil P. F. Drucker, „Rozhodování bez alternativ je zoufalým tahem hazardního hráče“. Jsme tým, který nabízí alternativní scénáře pro rozvoj Vašich aktivit v rámci odpadového hospodářství. Ochrana životního prostředí není překážkou rozvoje podniku, obce, ani svobody každého z nás. Jsme schopni a připraveni Vás o tom přesvědčit.

Nejlepší, co můžete najít na webu

V rámci našich služeb v oblasti odpadového hospodářství a investic garantujeme našim obchodním partnerům odbornost, kvalitu a dodržování daných termínů. „Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima“ (Henry Ford).

Přesný a nestranný přístup

Jak prohlásil R. Slow, „Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením". Jsme tým využívající moderní analytické nástroje a metody, soustředěný přístup, spolehlivost a inovace. K tomu přidáváme navíc nestrannost. Ve všech výše zmíněných oblastech předložíme řešení, která pomohou zefektivnit Vaši práci a budou odpovídat Vašim cílům.

Kdo jsme

Společnost GREEN Solution s.r.o. je dynamická konzultační společnost se specializací na odpadové hospodářství, investiční projekty a inženýrskou činnost. Naší specialitou je převzetí povinností původců odpadů, zařízení, povinných osob, výrobců a akreditovaných zástupců, pro které ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj nejsou jen prázdnými pojmy. Jsme schopni zpracovávat studie proveditelnosti Vašich projektů, podnikatelských záměrů a v neposlední řadě také žádostí o evropské dotace.

více >>

Odpadář

Odpadový hospodář odpovídá původci nebo oprávněné osobě, která jej svým odpadovým hospodářem určila, za zajištění odborného nakládání s odpady. Odpadový hospodář zastupuje původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti.